Föreningen ordnar ett par medlemsaktiviteter årligen, utöver årsmötet. Det kan vara studiebesök , föredrag och diskussioner. Vi deltar även i evenemang såsom Kulturnatten i Uppsala, och marknader. Även icke-medlemmar är välkomna att delta.