Föreningens mål och visioner

Upplandskubb är idag ganska okänd och för att råda bot på det har den ideella föreningen Upplandskubbens Vänner bildats. Föreningen har som mål att bevara Upplandskubb och arbeta för att den återigen ska bli en levande del av Upplands kultur. I skrivande stund är vi cirka 55 medlemmar.

Föreningen ska främja spridningen av kunskap om brödet och söker också recept och annan kunskap för att dokumentera dess historia. Har du ett gammalt familjerecept på Upplandskubb så vill vi gärna skriva ned det till vår receptbank.

Vår övergripande vision är att fler privatpersoner och bagerier ska baka Upplandskubb, så att brödet blir tillgängligt för fler och på så vis ytterligare befästs i det svenska kultur- och matarvet.  Om någon vill provbaka, kan föreningen hjälpa till med recept och låna ut utrustning. Vi tar också gärna emot föremål, publikationer och reklammaterial som rör Upplandskubb i allmänhet och Uplandskubben AB i synnerhet. 

Brödet är idag så unikt att det bedöms kunna ursprungsskyddas genom EU:s regelverk för skyddade beteckningar, något som föreningen Upplandskubbens Vänner nu arbetar för.  Ursprungsskyddet innebär att bröd som säljs som Upplandskubb måste ha bakats inom regionen enligt en beskriven metod och med ingredienser hämtade från regionen. Märkningen gör att kunderna kan vara säkra på att de får en äkta och ursprunglig produkt.

2015 består styrelsen av följande personer; Magnus Berneklint (ordförande), Eric Österberg (sekreterare), Fredrik Fogelberg (kassör - ansvarig för medlemsregistret) samt ledamöterna Inger Egebrink och Anders Brickarp. Kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontakta oss här ovanför.